26063431_10155884618914030_8583163506618
logojpg.png

YOGA SCHOOL FOR CHILDREN AND YOUTH

20190519_käbi-Haljala.jpg

Our school is created to offer a possibility for children and youth to study yoga at a high standard. Traditionally yoga studies started around the age of 7. In doing so healthier teenagers and healthier youth are grown. The curriculum is designed keeping in mind the highest possibilities for human evolution, including all the possibilities that yoga offers, that are appropriate for a particular age and that help in the path of development of a wholesome individual. The curriculum has been looked over and approved by Krishnamacharya Healing and Yoga Foundation. A study here gives a good foundation to pursue further yoga studies later in life.

20200223_lumikellukesed-Haljala.jpg

 ESIMENE KLASS I JOOGA LÄBI MÄNGU

Märksõna: teadvustamine.

Esimesse klassi võtame õpilasi vastu alates 5 eluaastast. Tunnid on mängulised. Sisaldades asanaid, loovust, kuulamisoskust läbi lugude ja lõdvestust. 

Õpilane ja lapsevanem saavad otsustada, kas õpilane soovib alustada mängulisemast tunnist või on ta valmis pikemaks tunniks, mis sisaldab ka teooriat ja veedade laulmist

( 2 klass). Esimeses klassis võib käia mitu aastat. 

Õpetaja: Annett Mäe

20200405_Haljala.jpg

TEINE KLASS

Märksõnad: terve, tervis, terviklik.

Teise klassi võtame õpilasi vastu alates 5 eluaastast.

Teises klassis on kolm õppeainet: grupitund, teooria ja mantra (Veda Adhyayanam).

1. Jooga grupitund on 45 min pikk ja on kõige liikuvam osa õppest. 

2. Teooria tunnis (20min) tutvume jooga reeglistikuga, mis on hädavajalik vundament, et edasine õpe oleks tulemuslik. Tegeleme emotsioonidega.

3. Veda Adhyayanam (20min) tunnis teeme tutvust lihtsamate hääleharjutuste ja mantratega. Sanskriti keele tähtede ja nende hääldamisega. Heli on kõiki vaimseid teadusi ühendav element.

Jooga grupitunni õpetaja: Annett Mäe

Teooria ja Veda Adhyayanam: Katri Kaldaru

20190519_Haljala nurmenukud.jpg

KOLMAS KLASS

Märksõnad: maailm ja mina, eneseanalüüs.

Otse kolmandasse klassi võtame õpilasi vastu juhul, kui õpilane on 1-2 klassi materjali omandanud individuaalõppes, eratundides või mujal.

Kolmandas klassis on kolm õppeainet: jooga grupitund, teooria ja Veda Adhyayanam. Tunnid on samas mahus, kui teises klassis.

Grupitunnis jätkatakse asanate praktiseerimist. Teooria muutub kompleksemaks, keskenduses inimese kehale ja terviklikule süsteemile ja mantrad muutuvad pikemaks.

Jooga grupitunni õpetaja: Annett Mäe

Teooria ja Veda Adhyayanam: Katri Kaldaru

NELJAS KLASS

Märksõnad: Energia, suhted enda ja teistega, ettevalmistus teismelise eaks.

Otse kolmandasse klassi võtame õpilasi vastu juhul, kui õpilane on 1-2 klassi materjali omandanud individuaalõppes, eratundides või mujal.

Neljas klass on sügavamalt ettevalmistav veelgi tõsisemateks õpinguteks, samuti käesolevateks või tulevateks teismelise aastateks. Räägime kehalistest muutustest ja kuidas erinevaid vaevuseid ära hoida, suhetest, toitumisest, eluviisist. Õpilastelt oodatakse suuremat vastutust omaenda käekäigu eest ja igapäevast isikliku praktika tegemist.

Õppeained: jooga grupitund (45min), teooria (20min) ja Veda Adhyayanam (20min). 

Grupitunni õpetaja: Katri Kaldaru

Teooria ja Veda Adhyayanam õpetaja: Katri Kaldaru

20200601_õunapuuõied.jpg

VIIES KLASS

Märksõnad: Patanjali jooga suutrad, joogafilosoofia baastekst. Mõistus, meel, psühholoogia, vaimne tervis. Heli kaitsev ja tervendav mõju. Tšakrad.

Viiendas klassis koostavad õpilased ise joogapraktika ja viivad selle põhjal läbi joogatunni väljaspool gruppi. Süveneb õpe Veda Adhyayanamist ja õpitakse, kuidas kasutada kaitsemantraid. Ühe teemana on arutlusel armastus.

Nüüdseks on õpilased teadvustanud ja oskavad eristada keha vajadusi, tundeid, emotsioone, mõtteid, enamik ka hinge. 

Viienda klassi asanate hulka kuuluvad peapealseisud, mitmesugused kätelseisud ja teised raskemad asanad.

Õppeained:

Jooga grupitund, 45 min.

Veda Adhyayanam, 45 min.

Teooria, 20 min.

Kõiki aineid õpetab: Katri Kaldaru

20200710_Haljala-muulukad.jpg

KUUES KLASS

Märksõnad: Hingamine, meditatsiooniks ettevalmistus. Patanjali joogasuutrate jätk. Heli ja mantrate kastamine igapäevaelus ja joogapraktikates. Tšakrate jätk.

See on viimane aasta, kui õpime asanaid. Alates seitsmendast klassist oodatakse, et õpilastel on kujunenud isikliku praktika tegemise harjumus. Pealegi on meil kõik 234 asanat läbitud. Uue ainena tutvustame pranayamat ja meditatsiooni. Pranayama (teadlik, kontrollitud hingamine) viib meie joogapraktikad energeetiliselt peenematele tasanditele ja valsistab meid ette jätkusuutlikuks ja viljakaks täiskasvanueaks. Meditatsiooni osa on pigem tähelepanu ja keskendumisvõime ülim kontroll, mida on vaja põhikoolis, gümnaasiumis, ülikoolis ja edaspidises elus.

Õppeained:

Jooga grupitund, 45 min.

Veda Adhyayanam, 45 min.

Teooria, 20 min.

Pranayama ja meditatsioon, 20 min.

Kõiki aineid õpetab Katri Kaldaru.

20200712_murakad-Tudu.jpg

LASTE-JA NOORTE JOOGAKOOL

Rakvere Joogakool on Haridus-ja Teadusministeeriumi poolt registreeritud erahuvikoolina 06.05.2019, 
registreerimisnumber: 1.1-3/19/101.

"Jooga" Õppekava peamiseks ülesandeks ja eesmärgiks on pakkuda lastele ja noortele terviklikku haridust Iseendast ja seeläbi pidevat tuge 1-9 klassini. 

Õppetöö koolis annab õpilasele vajalikud tööriistad ja teadmised, et kasvada Inimeseks, kes:

1.  tunneb Iseennast

2. austab Iseennast ja teisi

3. saab enda ja teistega hästi läbi

4. saab aru universaalsetest seadustest

5. tunneb ära oma anded

6. teab oma vajadusi

7. suudab õppida ja areneda

8. on vaimselt, füüsiliselt, emotsionaalselt ja spirituaalselt terve

ÕPPEMAKS 2020/2021                                                                                                                          


Lapsevanemaga sõlmitakse lapse huvikoolis osalemiseks leping, mille alusel toimub ka õppemaksu tasumine. Maksmine toimub kord poolaastas. Juhul kui vanem soovib maksegraafikut muuta, tuleb pöörduda kooli poole.

I KLASS (1 tund nädalas + 5 ind. tundi õppeaastas)

Rakvere linna lapsed ja noored: I poolaasta: 72€, II poolaasta 90€. Kuutasu 18€.

Lääne-Virumaa lapsed ja noored: I poolaasta 80€, II poolaasta 100€. Kuutasu 20€.

Õpetajad Annett Mäe, Katri Kaldaru

E klass 15.00-15.45 Rakvere Spordihoone

II-IV KLASS (2 tundi nädalas + 5 ind. tundi õppeaastas)

Rakvere linna lapsed ja noored: I poolaasta 88€, II poolaasta110€. Kuutasu 22€.

Lääne-Virumaa lapsed ja noored: I poolaasta 100€, II poolaasta 125€. Kuutasu 25€.

Õpetaja Katri Kaldaru

 2 klass E 15.00-16.45 Rakvere Spordihoone

 3 klass E 16.00-17.45 Rakvere Spordihoone

 4 klass K 15.00-16.30 Rakvere Spordihoone

V KLASS (2,5 tundi nädalas + 5 ind. tundi õppeaastas)

Rakvere linna lapsed ja noored: I poolaasta 100€, II poolaasta 125€. Kuutasu 25€.

Lääne-Virumaa lapsed ja noored: I poolaasta 124€, II poolaasta 155€. Kuutasu 31€.

Õpetaja Katri Kaldaru

 K klass 15.00-17.00 Rakvere Spordihoone

VI KLASS (3,5 tundi nädalas + 5 ind. tundi õppeaastas)

Rakvere linna lapsed ja noored: I poolaasta 108€, II poolaasta 135€. Kuutasu 27€.

Lääne-Virumaa lapsed ja noored: I poolaasta 148€, II poolaasta 185€. Kuutasu 37€.

Õpetaja Katri Kaldaru

 K klass 16.30-18.00 Rakvere Spordihoone

 R klass 16.30-18.00 Rakvere Spordihoone

INDIVIDUAALÕPE

Rakvere linna ja Lääne-Virumaa lapsed ja noored: 22€ üks tund.

Lapsed ja noored teistest Eestimaa piirkondadest: 30€ üks tund.

Siin on antud maksimaalsed tunni (45min) hinnad. Need sõltuvad tunni pikkusest, õppekohtade arvust ja erinevatest toetustest. 

Õpetajad: Katri Kaldaru, Annett Mäe.

Teadmiseks.

1. Enamus kohalikke omavalitsusi toetab laste huviharidust. Uurige, mil määral teie kohalik omavalitsus seda teeb. Meil on olnud hea koostöö Rakvere valla ja Haljala vallaga.

2. Rakvere linn toetab ka puudust kannatavate perede lapsi.