logojpg.png

YOGA SCHOOL FOR CHILDREN AND YOUTH

20190519_käbi-Haljala.jpg

Our school is created to offer a possibility for children and youth to study yoga at a high standard. Traditionally yoga studies started around the age of 7. In doing so healthier teenagers and healthier youth are grown. The curriculum is designed keeping in mind the highest possibilities for human evolution, including all the possibilities that yoga offers, that are appropriate for a particular age and that help in the path of development of a wholesome individual. The curriculum has been looked over and approved by Krishnamacharya Healing and Yoga Foundation. A study here gives a good foundation to pursue further yoga studies later in life.

DSCF0891_edited.jpg

Individuaaltund

Web image Šiva suutrad_edited.png

Veda Adhyayanam

Children in Yoga Class

Grupitund

web image _Emaläte_.jpg

Pranayama

Web image traditsioon.jpg

Teooria

Meditation

Meditatsioon

HINDAMINE JA KOHUSTUSLIKUD PROJEKTID

1. HEATEGEVUSPROJEKT. Juba esimesel aastal oodatakse õpilastelt heategevusprojekti. Seda võib teha koos vanemaga, sõbraga ja hiljem ka üksi. Selline projekt käib igal aastal õppetöö juurde. Projekti mõte on julgustada õpilasi tegema reaalselt midagi head ootamata selle eest tasu. Isegi mitte "Tänan." See on hädavajalik oskus, et suuta kedagi armastada.

2. JÄRK-JÄRGULINE ENESEKINDLUSE KASVATAMINE Alates teisest õppeaastast oodatakse, et õpilased on suutelised tegema oma individuaalset praktikat grupitunnis. Kolmandal õppeaastal palutakse õpilasel viia läbi joogatund oma grupis. Neljandal õppeaastal palutakse õpilasel viia läbi jooga tund väljaspool oma gruppi. Viiendal ja kuuendal õppeaastal palutakse õpilasel disainida ise praktika ja viia tund läbi väljaspool oma gruppi ja kooli. See toimub siiski õpetaja juhenduse ja järelvalve all.

3. HINDAMINE Teooriat hinnatakse numbriliselt 1-5. Praktilisi oskusi hinnatakse kirjeldava hindamisega.

 

ÜRITUSED, TÖÖTOAD, LAAGRID

Õpilastelt oodatakse, et nad osalevad üritustel. Nendeks võivad olla nt. ühised piknikud, kokkusaamised, meditatsioonid, ühislaulmised, kohtumisõhtud, ekskursioonid jne. Näiteks on meil olnud töötuba Lilleorus, kus kohtusime ja laulsime koos Radha Sundararajaniga ning tutvusime Lilleoru koolihoone ja pargiga. Ühismeditatsioonide näol oleme panustanud teemadesse nagu "Lendorava kaitseks", "Toidupank", "Rakvere Loomade Varjupaik", "Isad" ja paljud teised. Oma tegemistest on käinud meile rääkimas ka jalgpallitreener, noor jalgpallur, noor krossisõitja ja teised.

Töötoad on tavaliselt ühepäevased intensiivõpped valitud teemal. Teema võib olla valitud õpilaste, lastevanemate või õpetaja poolt eeldusel, et see ei lähe vastuollu jooga põhimõtetega. Näiteks on meil olnud "Loovtantsu töötuba", "Tšakrate töötuba", "Meelte töötuba", "Loomuliku sünni" töötuba jne.

Laagrid võivad olla ühepäevased, päevalaagrid või ka nädalased ja pikemad laagrid. Laagrid annavad õpilastele hea võimaluse omavahel pikemalt suhelda ja rohkem sõbruneda. Samuti aitavad nad kaasa iseendaks jäämise julguse kasvamisele, mis tavaühiskonnas on väga raske. Laagrites võib olla joogatunde ja töötubasid, aga ka teisi tegevusi, mis on õpilaste endi või õpetaja poolt valitud. Laager võib olla ka viis, kuidas korraldada intensiivõpet mõnel valitud teemal, näiteks Patanjali joogasuutrad või muud sellist, mis on vajalik joogaõpetajate paberite saamiseks.

Üritustel, töötubades ja laagrites osalemine läheb ka tunnistusele kirja.

INDIVIDUAALÕPE

Jooga õppekava saab läbida ka individuaalõppe vormis. Individuaalõpet rakendatakse andekate õpilaste puhul, erivajadustega õpilaste puhul või mõnel muul põhjusel. Väga tihti on erivajadusega või õpiraskusega lapsel mõni erakordne anne. Samuti võib olla väga andekal lapsel raske ühiskonnaga kohaneda, kuna tõeliselt andekad inimesed on teistmoodi. Nad pole keskpärased ja neil võib olla raske kuhugi kuuluda või isegi paeluvat vestluspartnerit leida.

Individuaalõpe sobib ka lastele, kellel on mõni füüsilise või vaimse tervise mure, käitumishäire, kiusamisega seotud teemad jne. Samuti ka neile, kes soovivad mingit teemat sügavuti õppida. Näiteks veedade laulu, joogasuutraid, tšakraid, asanaid, teadlikku hingamist, meditatsiooni jne.

Individuaalõppes on õppekava üldised eesmärgid samad, mis põhiõppes.

Andekate õpilaste puhul lisanduvad:

1. annete ja huvide parem mõistmine, arendamine ja rakendamine

2. väljundite leidmine

3. toimetulek vaimse, intellektuaalse, sotsiaalse ja emotsionaalse üksindusega

4. toimetulek igavusega tavakooli klassiruumis

5. eneseusu, eneseväljendamise ja enesekindluse tugevdamine

6. koostöö perekonnaga, õpetajatega, kooliga

7. koostöö erinevate organisatsioonidega, mis toetavad andekaid lapsi

8. koostöö huvikoolide, koolide, ülikoolidega nii Eestis kul ka rahvusvahelisel tasandil

Erinevate vajadustega õpilaste puhul lisanduvad:

1. vajadusega hakkama saamine

2. tugevuste üles leidmine ja arendamine

3. õpiraskuste puhul, õpiraskuse põhjuse välja selgitamine ja võimalusel kõrvaldamine ja/või vähendamine

4. toimetulek üksindusega

5. toimetulek väljastpoolt tulevate negatiivsete hoiakutega

6. koostöö perekonna, kooli, õpetajatega

KAS MINU LAPS ON INDIVIDUAALÕPPEKS VALMIS?

Juhul, kui õpilasel on väga tõsised käitumisprobleemid, depressioon, vaimse tervise mured, traumast taastumine või mõni tõsine haigus, soovitame alustada joogateraapiast.

Tutvustuse leiad siit: https://www.rakverejoogakool.com/joogateraapia

ÕPPEPROTSESS

Individuaalõppes püstitatakse eesmärgid igal sügisel üheks õppeaastaks iga õpilase puhul eraldi. Kevadel hinnatakse, kas ja mil määral on eesmärgid täidetud. Eesmärgid püstitatakse lapse, noore, vanema, õpetaja, mõne muu spetsialisti koostöös. Kes täpselt eesmärkide püstitamisel osalevad sõltub noore või lapse ja perekonna soovist. Vahel, kui edasiminek on kiirem ja eesmärgid täidetud, püstitatakse uusi eesmärke mitu korda aastas.

ÕPPEAINED

Õppeained on väga varieeruvad ja põhinevad rangelt õpilase vajadustel ja/või huvil. Üldjuhul rakendatakse samu õppeaineid, mis põhiõppe puhul. Kui mõni õppeaine on tavakoolis raske, siis võib programmi lisanduda see konkreetne õppeaine. Kui õpilasel on huvi õppida näiteks inglise keelt, siis lisandub inglise keel.

HINDAMINE

Individuaalõppes formaalset hindamist ei ole. Vanemale antakse kirjalik või suuline tagasiside. 

Erandkorras oleme väljastanud tunnistusi, mis näitavad, et konkreetne õpilane on õppinud ära need hingamistehnikad, need mantrad, selle taseme inglise keele jne. Samuti, kui oleme avastanud mõne ande, mida võiks edasi arendada või vähemalt arvesse võtta.

ÜRITUSED, TÖÖTOAD, LAAGRID

Siin on meil samad ootused, mis põhiõppe puhulgi. Samas oleme teadlikud, et osad õpilased tunnevad end seltskonnas ebamugavalt ja seega sõltub osalemine õpilase oma tunnetusel ja me austame seda.

HUVIRINGID

Paljud individuaalselt alanud huvid on kasvanud huviringideks.

Huviringidest saad lähemalt lugeda siit: https://www.rakverejoogakool.com/huviringid

NÄITEID INDIVIDUAALTUNDIDEST

Tavaliselt on enamus tunde toimunud siseruumides. Viimasel, ebatavalisel koroonaajal, oleme olnud tavalisest rohkem õues. Siin on mõned toredad näited meie tundidest. Mõne lapse jaoks on loodus see, mis pakub hinge rahu. Mõni vaimustub tehnikast, teine loomadest. Kolmanda jaoks on just suusatamine ja koosveedetud aeg see, mis pakub tuge.

20200805_140835 copy.jpg
20201117_142131 copy.jpg
20201018_105057 copy.jpg
20210104_134001 copy.jpg