ÕPPEMAKS 2021/2022   LASTE JA NOORTE JOOGAKOOL                                                                                                                       


Lapsevanemaga sõlmitakse lapse huvikoolis osalemiseks leping, mille alusel toimub ka õppemaksu tasumine. Maksmine toimub kord poolaastas. Juhul kui vanem soovib maksegraafikut muuta, tuleb pöörduda kooli poole.

I AASTA (1 tund nädalas + 3 ind. tundi õppeaastas)

I poolaasta 80€, II poolaasta 100€. Kuutasu 20€.

Õpetajad Annett Mäe, Katri Kaldaru

Rakvere Spordihoone

II-IV AASTA (2 tundi nädalas + 3 ind. tundi õppeaastas)

 I poolaasta 100€, II poolaasta 125€. Kuutasu 25€.

Õpetaja Katri Kaldaru

V AASTA (2,5 tundi nädalas + 3 ind. tundi õppeaastas)

 I poolaasta 120€, II poolaasta 15O€. Kuutasu 30€.

Õpetaja Katri Kaldaru

VI-VII AASTA (3 tundi nädalas + 3 ind. tundi õppeaastas)

Rakvere linna lapsed ja noored: I poolaasta 120€, II poolaasta 150€. Kuutasu 30€.

Lääne-Virumaa lapsed ja noored: I poolaasta 148€, II poolaasta 185€. Kuutasu 37€.

Õpetaja Katri Kaldaru

 

 

 

INDIVIDUAALÕPE

 23€ üks tund.

Siin on antud maksimaalsed tunni (45min) hinnad. Need sõltuvad tunni pikkusest, õppekohtade arvust ja erinevatest toetustest. INDIVIDUAALSELT SAAB ÕPPIDA JOOGAT JA KÕIKI MEIE POOLT PAKUTAVAID HUVIRINGE.

2021/2022 on kõik jooga individuaaltunnid broneeritud ja vabu kohti hetkel ei ole.

 Külastuskaardiga saab osaleda kõikides joogakooli tundides ja huviringides omal vabal valikul.

  5 KORRA KAART (5X45 MIN)   25€

10 KORRA KAART (10X45 MIN) 50€

Kaarte saab osta kirjutades aadressile info@rakverejoogakool.com.

KAARDID

HUVIRINGID

LOOVUSRING  Kuutasu 30€

INGLISE KEELE KLUBI Kuutasu 23€.

EESTI KEELE KLUBI     Kuutasu 23€.

ÜLDKEHALINE TREENING   Kuutasu 30€.

KOREA-POP TANTSUKLUBI Kuutasu 30€.

Registreerida saab aadressil info@rakverejoogakool.com

TOETUSED

Teadmiseks.

1. Enamus kohalikke omavalitsusi toetab laste huviharidust. Uurige, mil määral teie kohalik omavalitsus seda teeb. Meil on olnud hea koostöö Rakvere valla ja Haljala vallaga.

2. Rakvere linn toetab ka puudust kannatavate perede lapsi.

3. Rakvere Joogakoolil on oma Lastefond, mis toetab teatud arv õppureid aastas.

Küsimuste korral pöörduge meie poole. info@rakverejoogakool.com